Việc làm mới nhất

CÔNG TY TNHH GL COMMERCE Tuyển dụng 03 vị trí tốt Lên tới 15 triệu Tùy vị trí Đến khi tuyển được ứng viên phù hợp

Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 24083
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 13894
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 10382

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Nhân viên Kỹ thuật Nguyễn Khương Duy Đại học 4 năm
Nhân viên Tạ Phương Tâm Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Lê Đức Trọng Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Lê Đức Trọng Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Nguyễn Văn Du Đại học 4 năm
Nhân viên Bùi Thị Phương Linh Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Thành Trung Đại học 4 năm
Trưởng ca , Trưởng phòng Nguyễn Như Chiến Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Trung Kiên Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Lê Đức Trọng Đại học 4 năm
NHÂN VIÊN LONG HẢI KHƯU Đại học 4 năm
Trưởng phòng sản xuất Ngô Văn Hưng Đại học 4 năm
Kỹ sư Nguyễn Hán Hưng Đại học 4 năm
Part leader Nguyễn Như Chiến Đại học 4 năm
kế hoạch, trưởng phòng, phó phòng Bạch Phi Hùng Đại học 4 năm
Kế toán viên Phạm Ngọc Thanh Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Bá Vân Đại học 4 năm
TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Trọng Kiểm Đại học 4 năm
kế toán nội bộ Lỗ Thị Thuý Hằng Đại học 4 năm
Trưởng Phòng Lê Văn Bẩy Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Lê Đức Trọng Đại học 4 năm
KẾ TOÁN -KẾ TOÁN KHO Phạm Thành Thanh Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật , thiết bị Lê Duy Khương Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, Leader, NPI, PE, TE Đỗ Văn Thăng Đại học 4 năm
Quản lý line, quản lý sản xuất Hoàng Văn Hoàn Đại học 4 năm
100000 Đặng Hoàng Quân Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật , thiết bị Lê Duy Khương Đại học 4 năm
10-05-2021 Lương Thị Thúy Diệu (梁氏翠妙) Đại học 4 năm
nhân viên Bùi Đức Duy Đại học 4 năm
Nhân viên Hành Chính - Nhân sự Nguyễn Phương Anh Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Thị Na Đại học 4 năm
Nhân viên kĩ thuật Nguyễn Quốc Dân Đại học 4 năm
quản Lý Phan Bá Đại học 4 năm
Nhân viên kế toán Nguyễn Thị Thơm Đại học 4 năm
Giám sát Nguyễn Thị Thảo Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Trần Phương Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Trần Phương Đại học 4 năm
tổ trưởng Nguyễn Trần Phương Đại học 4 năm
Quản lý/Nhân viên Nguyễn Văn Huy Đại học 4 năm
Quản lý - tổ trưởng - nhân viên Phan Văn Quang Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03