Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 năm trước
Cao đẳng
4 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành Kinh tế có liên quan.
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01