Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
2 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc
2 năm trước
TN Cao đẳng, Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01