Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
12 tháng trước
Tốt nghiệp Đại học trở lên. Chuyên ngành Kiến trúc, Mỹ thuật
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
2 năm trước
Tốt nghiệp Đại học trở lên. Chuyên ngành Kiến trúc, Mỹ thuật.
2 năm trước
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Chuyên ngành Kế toán, Tài chính, quản trị kinh doanh,….
2 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc
2 năm trước
TN Cao đẳng, Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01