Logo Hung Thinh
Công ty cổ phần hợp tác Hưng Thịnh Mã số thuế: 0107501312 Địa chỉ: KCN Bình Xuyên 1, TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0986.443.193

(Sản phẩm chính: Khung xe máy, khung xe máy điện và các sản phẩm cơ khí)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 tuần trước
Từ THPT trở lên
2 tuần trước
Từ THPT trở lên
4 tuần trước
Từ THPT trở lên
1 tháng trước
Từ THPT trở lên
2 tháng trước
Từ THPT trở lên
2 tháng trước
Từ THPT trở lên
2 tháng trước
Từ THPT trở lên
2 tháng trước
Từ THPT trở lên
3 tháng trước
Từ THPT trở lên
3 tháng trước
Từ THPT
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
3 tháng trước
Từ THPT
3 tháng trước
Từ THPT
4 tháng trước
Từ THPT
4 tháng trước
Từ THPT
4 tháng trước
Từ THPT
5 tháng trước
Từ THPT
5 tháng trước
Từ THPT
5 tháng trước
Từ THPT
6 tháng trước
Từ THPT
6 tháng trước
Từ THPT
6 tháng trước
Từ THPT
7 tháng trước
Từ THPT
8 tháng trước
Từ THPT
8 tháng trước
Từ THPT
8 tháng trước
Từ THPT
10 tháng trước
THPT
10 tháng trước
THPT
10 tháng trước
Tùy vị trí
11 tháng trước
THPT trở lên
12 tháng trước
Tùy vị trí
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01