Logo Hung Thinh
Công ty cổ phần hợp tác Hưng Thịnh Mã số thuế: 0107501312 Địa chỉ: KCN Bình Xuyên 1, TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0986.443.193

(Sản phẩm chính: Khung xe máy, khung xe máy điện và các sản phẩm cơ khí)


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
8 tháng trước
Từ Cao đẳng
8 tháng trước
Từ THPT
9 tháng trước
Tuỳ vị trí
9 tháng trước
Từ THPT
10 tháng trước
Từ THPT
10 tháng trước
Từ THPT
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01