Logo Hung Thinh
Công ty cổ phần hợp tác Hưng Thịnh Mã số thuế: 0107501312 Địa chỉ: KCN Bình Xuyên 1, TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0986.443.193

(Sản phẩm chính: Khung xe máy, khung xe máy điện và các sản phẩm cơ khí)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
2 tháng trước
Từ Cao đẳng
3 tháng trước
Từ THPT
3 tháng trước
Tuỳ vị trí
4 tháng trước
Từ THPT
4 tháng trước
Từ THPT
5 tháng trước
Từ THPT
5 tháng trước
Từ THPT
5 tháng trước
Từ THPT
5 tháng trước
Từ THPT
6 tháng trước
Từ THPT
6 tháng trước
Từ THPT
6 tháng trước
Từ THPT trở lên
6 tháng trước
Từ THPT trở lên
7 tháng trước
Từ THPT trở lên
7 tháng trước
Từ THPT trở lên
7 tháng trước
Từ THPT trở lên
8 tháng trước
Từ THPT trở lên
8 tháng trước
Từ THPT trở lên
8 tháng trước
Từ THPT trở lên
9 tháng trước
Từ THPT trở lên
9 tháng trước
Từ THPT trở lên
9 tháng trước
Từ THPT
9 tháng trước
Từ THPT
9 tháng trước
Từ THPT
10 tháng trước
Từ THPT
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01