Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 tháng trước
Cao đẳng trở lên, tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng
1 tháng trước
Tùy vị trí
2 tháng trước
Tùy vị trí
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
6 tháng trước
Từ Trung cấp trở lên
9 tháng trước
Tùy vị trí
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01