Công ty cổ phần Ngói cao cấp AMADO Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại:
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
3 năm trước
THPT
3 năm trước
Tốt nghiệp cao đẳng đại học liên quan tới chuyên ngành điện.
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01