Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
8 tháng trước
Không yêu cầu
1 năm trước
không yêu cầu đối với công nhân, yêu cầu đối với phiên dịch
1 năm trước
tốt nghiệp cấp 3, Trung cấp, cao đẳng
1 năm trước
Sơ cấp nghề
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01