Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
2 năm trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
2 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế, Xây dựng và các chuyên ngành liên quan.
3 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế, Xây dựng và các chuyên ngành liên quan.
3 năm trước
THPT- Cao đẳng\ Đại học
3 năm trước
TN Cao đẳng, Đại học
3 năm trước
THPT- Cao đẳng\ Đại học
3 năm trước
Đại học
3 năm trước
Đại học
4 năm trước
Cao đẳng/Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01