Anh Duc
Công ty Cổ phần Xây Dựng Sản Xuất & Thương Mại Anh Đức Mã số thuế: Địa chỉ: Ngã ba Đầm Cả – Hương Canh – Bình Xuyên- Vĩnh Phúc Điện thoại: 0912622955

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Gia công sản xuất và lắp đặt các loại khung nhôm, cửa kính, cửa cuốn, cửa nhựa

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01