Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 25149
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 14573
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 12058

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
kỹ sư Nguyễn Ngọc Sơn Đại học 4 năm
G4 Lưu Văn Quyết Đại học 4 năm
Nhân viên kĩ thuật Nguyễn Quốc Dân Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Duy Toàn Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Đức Toàn Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Quang Chinh Đại học 4 năm
Nhân viên Hoàng Đức Phong Đại học 4 năm
nhân viên Phùng Văn Bắc Đại học 4 năm
16-04-2021 Trần Ngọc Viễn Đại học 4 năm
Nhân viên Dương Công Đạt Đại học 4 năm
Leader/Supervisor Phạm Văn Duy Đại học 4 năm
Nhân viên - Quản lý Nguyễn Văn Du Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Thành Trung Đại học 4 năm
TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Trọng Kiểm Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, Leader, NPI, PE, TE Đỗ Văn Thăng Đại học 4 năm
100000 Đặng Hoàng Quân Đại học 4 năm
Nhân viên Lương Quang Hiệu Đại học 4 năm
Tổ trưởng - Trưởng phòng Trần Ngọc Tú Đại học 4 năm
nhân viên- quản lý Nguyễn Như Hoạt Đại học 4 năm
Kỹ sư ô tô Lỗ Văn Ninh Đại học 4 năm
Nhân viên Hoàng Đức Phong Đại học 4 năm
Nhân Viên VŨ VĂN SƠN Đại học 4 năm
Nhân viên Đặng Quang Ngọc Đại học 4 năm
Kỹ Sư Trần Quốc Tuấn Đại học 4 năm
Kĩ sư Nguyễn Quang Huy Đại học 4 năm
22-05-2022 Trần Quốc Tuấn Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Nguyễn Danh Long Đại học 4 năm
kỹ sư- nhân viên kỹ thuật Đỗ Việt Vương Đại học 4 năm
Kỹ Sư Bùi Văn Mạnh Đại học 4 năm
Kỹ thuật, Nhân viên Nguyễn Thế Tùng Đại học 4 năm
Nhân viên Vũ Đình Thế Đại học 4 năm
Công nhân Trần Văn Quốc Đại học 4 năm
Kỹ sư Khổng Văn Hùng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Đức Cường Đại học 4 năm
Nhân viên Đặng Phương Nam Đại học 4 năm
Nhân Viên Kĩ Thuật Nguyễn Trọng Trường Đại học 4 năm
Nhân viên kĩ thuật Nguyễn Mạnh Hùng Đại học 4 năm
Nhân viên kĩ thuật Nguyễn Mạnh Hùng Đại học 4 năm
Nhân viên lập trình PLC, HMI Ngô Bảo Hùng Đại học 4 năm
Thăng tiến Nguyen Tan Khoa Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03

Image Banner Vpco 28 8 280821 040305 Scaled

Bài viết đã lưu

  • Your favorites will be here.