Việc làm mới nhất

Công ty TNHH GL Commerce Thông báo Tuyển dụng Tháng 11/2023 Thu nhập từ 9-15 triệu/tháng Tùy vị trí Đến 01/12/2023

Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 24676
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 14195
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 11119

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Nhân viên Trần Thái Công Đại học 4 năm
nhân viên Phùng Văn Bắc Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Trung Kiên Đại học 4 năm
nhân viên Bùi Đức Duy Đại học 4 năm
Nhân viên Ngô Thị Ngọc Nhi Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Phương Quỳnh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Hải Đại học 4 năm
Nhân viên chính thức Lò Duy Chính Đại học 4 năm
Nhân viên chính thức Lò Duy Chính Đại học 4 năm
Nhân viên kinh doanh Lò Duy Chính Đại học 4 năm
Nhân viên kinh doanh Lò Duy Chính Đại học 4 năm
nhân viên Lê Văn Đông Đại học 4 năm
nhân viên kinh doanh Trương Văn Thiện Đại học 4 năm
Nhân viên Vũ Văn Quân Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Tiến Lâm Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Thị Lan Đại học 4 năm
quản lý Phùng Tăng Đức Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Lan Anh Đại học 4 năm
nhân viên Trần Thị Sim Đại học 4 năm
Nhân viên Phan Thu Trang Đại học 4 năm
Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Thu Thảo Đại học 4 năm
nhân viên Đoàn Quang Dự Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Ngọc Ly Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Huệ Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Ngọc Hiếu Đại học 4 năm
Nhân Quản Lí Nhân Sự Trần Văn Thìn Đại học 4 năm
Nhân viên thu mua Nguyễn Thị Phương Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Phương Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Thu Trang Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hằng Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Thị Minh Trang Đại học 4 năm
Nhan Vien Vũ Văn Sơn Đại học 4 năm
nhân viên kinh doanh , nhân viên thu mua Nguyễn Tiến Tùng Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Thị Thêm Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hạnh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thu Hà Đại học 4 năm
Nhân viên Vũ Khắc Chất Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Việt Tiến Đại học 4 năm
nhân viên Đỗ Văn Hảo Đại học 4 năm
Trợ lý kinh doanh xuất khẩu/Overseas Market Executive Nguyễn Tùng Ngọc Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03