Mã số thuế: 0100774857-013 Địa chỉ: Thửa đất số 253 và thửa đất số 254 tờ bản đồ số 23, Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp An Phú, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Điện thoại: 02473002999

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01