Z3356448652998 392685755cfdce2f9ead333fd1a69a01
Nhà hàng Bia Hà Phương Mã số thuế: Địa chỉ: Khu vườn Sim, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0979431995
Banner Minh Duc 20 10 01