Yb
Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113888112

CÔNG TY TNHH YOUNGBAG MICROMOTOR VIỆT NAM
(VENDOR CẤP 1 CỦA SAMSUNG)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01