Z3702319513378 Ef3cb165248ebf4cd9cfdbe0bde7ca1e
Công ty TNHH Thương mại & Phát triển tổng hợp Nam Cường Mã số thuế: 2500672941 Địa chỉ: TDP Sơn Bỉ, Tt Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Điện thoại: 0986.536.208

Lĩnh vực: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Read more: https://masocongty.vn/company/4145081/cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-phat-trien-tong-hop-nam-cuong.html#ixzz7eAkJ1jyw

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01