Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên Mã số thuế: 2500144243 Địa chỉ: Số nhà 06, Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Điện thoại: 0965615386

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: – Vệ sinh môi trường đô thị, thu gom, vận chuyển, xử lý và chế biến rác thải đô thị, khu thương mại, khu du lịch

Banner Minh Duc 20 10 01