Công ty Cổ phần đầu tư AMANE Mã số thuế: Địa chỉ: Lô 1 – KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa, TT Hoa Sơn – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0392.046.587

được thành lập ngày 14/08/2018 tại KCN Thái Hòa – Liễn Sơn -Liên Hòa.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01