Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Vĩnh Phúc Mã số thuế: Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc, KĐT Chùa Hà, Định Trung, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 6250256, Di động: 0989.570.083

Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Vĩnh Phúc

Banner Minh Duc 20 10 01