Văn phòng Thừa phát lại Trần Gia Mã số thuế: 2500512384 Địa chỉ: Số 3 Hải Lựu - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0982.026.488

Hoạt động của các văn phòng thừa phát lại đã giúp các tổ chức, cá nhân đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong đời sống dân sự, trong quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước và trong quá trình tố tụng, góp phần giảm tải công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và thi hành án dân sự; xác lập, củng cố thêm chứng cứ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch và tham gia tố tụng.

Banner Minh Duc 20 10 01