Công ty TNHH K&J Tech Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại:
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Thành thạo 4 kĩ năng nghe - nói - đọc - viết
2 năm trước
TN Chuyên ngành liên quan
2 năm trước
TN Chuyên ngành liên quan
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01