Công ty TNHH Elentec Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Quang Minh - Đông Anh- Mê Linh - Hà Nội Điện thoại: 02435251300 / 0987454692
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01