Công Ty Nitori Furniture Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: 0387 163 790

Công ty Chế xuất Nitori Việt Nam – có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản – chuyên sản xuất đồ nội thất xuất khẩu

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01