Tải Xuống
Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông Trí Việt Mã số thuế: 0103734186-014 Địa chỉ: Số 89 Nguyễn Văn Linh - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0367408031

Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: – Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông – Đại lý cung cấp và khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông – Đại lý cung cấp dịch vụ internet, tạo lập trang chủ – Kinh doanh các dịch vụ ứng dụng trên hệ thống viễn thông và internet; – Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada; – Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp nối với một hoặc nhiều hệ thống thông tin mặt đất và khả năng truyền/nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh; – Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập Internet quay số (dial-up); – Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại Internet); – Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ) – Kinh doanh dịch vụ viễn thông, kinh doanh các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
http://link.vinhphuc.work/CNC_ThongbaotuyendungNhieuVT