CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦM CẢ Mã số thuế: 2500696325 Địa chỉ: Số 43 Chu Văn An, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Điện thoại: 0329559559

Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: – Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; – Hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01