Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
5 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
5 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
5 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
9 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
10 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
10 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
10 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
10 tháng trước
Cao đẳng, Đại học, không yêu cầu trình độ với thợ cơ khí và thợ lắp dựng
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01