Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4

TRẦN NGỌC QUYỀN

giám đốc nhà máy - giám đốc sản xuất
Điện thoại: 0931017999
Năm sinh: 14/11/1979
Email: quyentn79@gmail.com
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Khu Hữu Chấp, Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Hôn nhân: đã kết hôn
Thông tin hồ sơ
Trình độ học vấn: Đại học
Số năm kinh nghiệm: Trên 5 năm
Cấp bậc mong muốn: giám đốc nhà máy - giám đốc sản xuất
Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Ngày cập nhật: 2 tháng ago
Mục tiêu nghề nghiệp

Hoàn thiện hơn nữa về kỹ năng của bản thân, phát huy thế mạnh của bản thân để phát triển bản thân.

Kỹ năng bản thân

Ø Kỹ năng lãnh đạo ( Leadership. )

Ø Kỹ năng làm việc theo nhóm

Ø Kỹ năng thiết lập mục tiêu.

Ø Kỹ năng xây dựng và phân tích chiến lược trong sản xuất và Kinh Doanh.

Ø Kỹ năng lập kế hoạch.

Ø Kỹ năng đào tạo.

Ø Kỹ năng giải quyết vấn đề

Ø Kỹ năng Follow-up công việc

Ø Kỹ năng quản lý chi phí.

Ø Kỹ năng nghiên cứu và phát triển.

Ø Kỹ năng quản lý rủi ro.

Ø Kỹ năng lãnh đạo ( Leadership. )

Ø Kỹ năng làm việc theo nhóm

Ø Kỹ năng thiết lập mục tiêu.

Ø Kỹ năng xây dựng và phân tích chiến lược trong sản xuất và Kinh Doanh.

Ø Kỹ năng lập kế hoạch.

Ø Kỹ năng đào tạo.

Ø Kỹ năng giải quyết vấn đề

Ø Kỹ năng Follow-up công việc

Ø Kỹ năng quản lý chi phí.

Ø Kỹ năng nghiên cứu và phát triển.

Ø Kỹ năng quản lý rủi ro.

Học vấn / bằng cấp
1998 - 2002 Trường Đại Học Bác Khoa Hà Nội Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo
2023-2024 Tổ chức giáo dục đào tạo PTI Học các kỹ năng trong chương trình học giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO
Kinh nghiệm làm việc
2018 - hiện tại Công ty Cổ Phần Haplast  2018 – hiện tại : CÔNG TY CP HAPLAST Vị trí : GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Quy mô : trên 300 nhân sự.  Mô tả công việc:  Xây dựng hệ thống, quy trình quản lý nhà máy. • Vẽ sơ đồ tổ chức nhân sự trong nhà máy. • Viết bản mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí trong nhà máy. • Xây dựng các hệ thống quy trình, fom biểu ghi chép, nhật ký và kế hoạch trong hệ thống cho các bộ phận như : Phòng HCNS, Phòng KHSX, Phòng Sản Xuất, Phòng Kho, Phòng QLCL, Phòng R&D, Phòng Mua Hàng, Phòng Kỹ Thuật & Công Nghệ.  Quản lý ngân sách. • Thực hiện xây dựng Budget theo kế hoạch năm, quý và tháng cho từng bộ phận và cả nhà máy ( Phòng HCNS, Phòng KHSX, Phòng Sản Xuất, Phòng Kho, Phòng QLCL, Phòng R&D, Phòng Mua Hàng, Phòng Kỹ Thuật & Công Nghệ ) • Đảm bảo không vượt quá ngân sách đã phê duyệt.  Hỗ trợ Phân tích thị trường để lập kế hoạch Kinh Doanh • Tìm kiếm thông Tin: Thông tin hữu ích để thực hiện một phân tích thị trường từ những nguồn khác nhau. Ví dụ, có thể cần những thông tin về địa phương mà mình có thể kiếm được từ các cơ quan chức năng. Hoặc có thể tìm được các thông tin thị trường lĩnh vực kinh doanh của công ty qua các website. Và cũng có thể cần tìm kiếm những thông tin từ số liệu thống kê, kết quả khảo sát... • Phân khúc thị trường: Việc chia thị trường mục tiêu ra những phân khúc khác nhau giúp công ty hướng vào những nhu cầu thị trường cụ thể hơn, có biện pháp quảng bá và cách tiếp cận hữu hiệu hơn, định giá phù hợp hơn. • Quy mô và triển vọng tăng trưởng của thị trường; Về triển vọng tăng trưởng của thị trường, đưa ra dự báo về tốc độ tăng trưởng của thị trường đó. Thị trường đó sẽ tăng hay giảm, với tốc độ thế nào tính theo năm? Các dự báo thị trường cần bắt đầu từ tổng số người có thể mua sản phẩm trong từng phân khúc thị trường, sau đó dự kiến về tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 3 - 5 năm tới. • Xu hướng của thị trường: Những xu hướng và trào lưu gì được cho là sẽ ảnh hưởng đến các phân khúc thị trường của doanh nghiệp thì cần liệt kê, đánh giá và phân tích chi tiết ( Nguyên, nhiên liệu, môi trường đầu tư, chính sách trong và ngoài nước của khu vực thị trường kinh doanh VV..VV )  Quản lý kế hoạch và tiến độ kế hoạch sản xuất. • Nhận chỉ tiêu hàng năm từ BGĐ hoặc CT- HĐQT, bao gồm các kế hoạch về cải thiện: Chất lượng, năng suất, chi phí, tinh thần, dự án khác. • Tham mưu cho BGĐ về các định hướng sản xuất, kế hoạch phát triển. Hoạch định và xây dựng kế hoạch hành động đáp ứng mục tiêu công ty được giao. • Đảm bảo sản xuất một cách liên tục hiệu quả kịp thời, đúng mục tiêu chất lượng, chi phí, sản lượng. • Tổ chức, triển khai thực hiện, giám sát, điều phối và đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng nhu cầu ,tiêu chuẩn của khách hàng. • Đánh giá các tiêu chí QCD ( với các đối tác gia công sản phẩm mới với các tiêu chí Chất lượng, Giá thành, Tiến độ giao hàng ). Triển khai Lập kế hoạch và thực hiện chuẩn bị sản xuất sản phẩm mới ( Quy trình, Con Người, Máy móc, Nguyên vật liệu – Vật tư và Đo Lường. ) • Trực tiếp triển khai kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý/năm; xác định định mức sản xuất, nhân lực, vật tư thuộc phạm vi quản lý của nhà máy • Cân đối năng lực sản xuất của nhà máy, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực của nhà máy. • Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các bộ phận và quản lý trong nhà máy đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.  Quản lý Kho. • Quản lý về quy trình, quy định xuất nhập kho. • Xây dựng về định mức tồn kho Min, Max cho NVL, Hóa chất, Bao bì, Công cụ, Dụng cụ, Thiết bị phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao trong sản xuất. • Tổ chức vận hành bộ phận kho, theo dõi được số lượng và chất lượng nguyên vật liệu nhập kho từ ngoài và trong nhà máy. • Kiểm tra về công tác lưu kho, bảo quản NVL, Hàng hóa trong kho nhằm • Quản lý công tác xuất kho và tiến độ vận chuyển hàng hóa, chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.  Quản lý Dự án. • Xây dựng chi tiết nguồn lực cho từng dự án Kaizen hoặc đầu tư mới ( Tài Chính, Ngân Sách, Công Nghệ, Hạ tầng và nhân lực, kế hoạch thực hiện và tiến độ hoàn thành của dự án )  Quản lý và phát triển nguồn nhân lực • Đảm bảo nhân sự nhà máy ổn định đủ trình độ để đáp ứng công việc cho các bộ phận, phòng ban như: Phòng HCNS, Phòng KHSX, Phòng Sản Xuất, Phòng Kho, Phòng QLCL, Phòng R&D, Phòng Mua Hàng, Phòng Kỹ Thuật & Công Nghệ. • Rà soát, xác định nhu cầu số lượng và chất lượng nhân sự từng bộ phận phòng ban, đề xuất yêu cầu tuyển dụng. • Đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn nhân viên trong Nhà Máy. • Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm duy trì hoạt động sản xuất hoặc sửa đổi các kế hoạch hoạt động. • Khuyến khích, động viên, nhắc nhở và đề xuất khen thưởng trên cơ sở kết quả thực hiện công việc của nhân viên và quy định của nhà máy.  Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống. • Hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình gia công sản xuất và tham mưu, đề xuất với Tổng Giám đốc phương pháp thực hiện. • Chỉ đạo triển khai công việc theo đúng quy trình kỹ thuật - công nghệ đã duyệt; phát hiện các sai sót, hạn chế của kế hoạch thực hiện; hướng dẫn điều chỉnh, cải tiến kịp thời. • Xây dựng các quy trình làm việc của Phòng QLCL theo tiêu chuẩn ISO ISO 9001:2015, PSCI. • Hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng quy trình. • Hoàn thiện và thực hiện các Quy trình ISO: Chỉnh sửa, thêm mới các Quy trình/ • Hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2015, PSCI để chủ động cải tiến phương thức làm việc các công viêc được giao, cụ thể. • Hỗ trợ dự án ERP module sản xuất ở bước phân tích nghiệp vụ, xây dựng tài liệu kỹ thuật. • Hỗ trợ phòng Maketing thiết kế về mặt kỹ thuật của bao bì sản phẩm • Kiểm soát sự không phù hợp, bất thường xảy ra liên quan đến Phòng PL và đưa ra giải pháp khắc phục/đối sách phòng ngừa/ đưa ra ý tưởng cải tiến. • Hỗ trợ phòng mua hàng đánh giá NCC và đánh giá tiêu chí, chất lượng để cải tiến chất lượng hàng hóa từ NCC.  Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. • Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của nhà máy và đề xuất mua sắm, sửa chữa • Nghiên cứu, cập nhật các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới. • Đôn đốc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến nhằm nâng cao năng suất máy móc, thiết bị. Quản lý hồ sơ và lập kế hoạch duy trì máy móc, thiết bị của nhà máy. • Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, triển khai đầu tư, cải tiến thiết bị công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tiến độ giảm chi phí sản xuất • Đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản trong nhà máy đúng mục đích đúng công suất khai thác so với công suất thiết kế.  Về công tác An Toàn. • Triển khai và duy trì công tác 5S trong nhà máy với tiêu trí luôn đảm bảo một môi trường làm việc trong khuôn viên của nhà máy Xanh, Sạch, Đẹp. • Đảm bảo cơ sở hạ tầng của nhà máy như ( hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC, hệ thống điều hòa thông gió, các kho hóa chất nguy hại và khu vực chứa rác thải sinh hoạt và công nghiệp …vv..vv ) phù hợp định hướng phát triển của công ty đáp ứng yêu cầu pháp luật về môi trường, VS.ATLĐ, ATTP, PCCC. • Chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro, đảm bảo các quy trình làm việc an toàn với sức khỏe, công tác Vệ sinh công nghiệp, Phòng chống cháy nổ tại các tổ sản xuất, đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ mất an toàn lao động có thể xảy ra. • Làm việc với các cơ quan chức năng nhà nước về PCCC, Môi trường và An ninh trật tự khu vực.  Làm việc với đối tác và NCC. • Trao đổi thông tin với các đối tác về công nghệ, chất lượng để tối ưu về chuẩn hóa sản xuất. • Đàm phán, xây dựng và hỗ trợ các Nhà cung cấp nhằm tối ưu hóa nguồn cung cấp. • Thẩm định năng lực của NCC, nhà thầu và đối tác.  Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công. • Lập Báo cáo định kỳ và bất thường về công việc, tiến độ của nhà máy hoặc cá nhân • Thực hiện các dự án đặc biệt khi được yêu cầu từ BLĐ. • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
2015 - 2018 Công ty Bánh Kẹo Phạm Nguyên 2015 - 2018: CÔNG TY BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN Vị trí : Trưởng Phòng Bảo Trì Quy mô : trên 30 nhân sự.  Mô tả công việc: • Lập mục tiêu cho bộ phận ( KPI ) để đáp ứng với mục tiêu chung của nhà máy. • Lập kế hoạch làm việc,phân bổ các mục tiêu của bộ phận cho nhân viên trong bộ phận bảo dưỡng, đảm bảo cho nhân viên của mình sẽ hoàn thành công việc và mục tiêu đúng tiến độ • Tham gia dự án xây dụng nhà xưởng sản xuất để đáp ứng với tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm. • Xây dựng quy chế và thực thi 5S, PCCC trong bộ phận và cả nhà máy. • Đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho nhân viên cấp dưới. • Lập các fom biểu mẫu, ghi chép, phân tích và hồ sơ của máy móc, dây chuyền sản xuất. • Xây dựng các quy trình, kế hoạch bảo trì chủ động (AM), bảo dưỡng theo thời gian ( TPM ) bảo dưỡng định kỳ (PM), cho sửa chữa sự cố (BDM) và cải tiến nâng cấp ( CM ) máy móc và dây chuyền sản xuất và phụ trợ. Nhằm mục đích đảm bảo về sản lượng, chất lượng cho sản phản đầu ra. • Lập danh sách, kế hoạch mua vật tư thay thế dự phòng và quản lý kho Spare part • Sửa chữa sự cố và phân tích nguyên nhân gốc rễ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cải tiến máy móc nhằm nâng cao năng xuất và hiệu quả trong sản xuất.. • Tham gia đóng góp nhiều dự án Kaizen nhằm mục đích nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí trong sản xuất. • Thẩm định năng lực nhà thầu, đàm phán và kết hợp với nhà cung cấp. • Tuân thủ, chấp hành làm việc theo nội quy , quy định của công ty và cấp trên giao cho..vv
2013 -2015 CÔNG TY ARISTON VIỆT NAM. 2013 – 2015: CÔNG TY ARISTON VIỆT NAM. Vị Trí: GIÁM SÁT BẢO TRÌ Quản lý : 18 nhân sự  Mô tả công việc: • Xây dựng quy chế và thực thi 5S, PCCC trong bộ phận và cả nhà máy. • Đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho nhân viên cấp dưới. • Lập các fom biểu mẫu, ghi chép, phân tích và hồ sơ của máy móc, dây chuyền sản xuất. • Xây dựng các quy trình, kế hoạch bảo trì chủ động (AM), bảo dưỡng theo thời gian ( TPM ) bảo dưỡng định kỳ (PM), cho sửa chữa sự cố (BDM) và cải tiến nâng cấp ( CM ) máy móc và dây chuyền sản xuất và phụ trợ. Nhằm mục đích đảm bảo về sản lượng, chất lượng cho sản phản đầu ra. • Lập danh sách, kế hoạch mua vật tư thay thế dự phòng và quản lý kho Spare part • Sửa chữa sự cố và phân tích nguyên nhân gốc rễ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cải tiến máy móc nhằm nâng cao năng xuất và hiệu quả trong sản xuất.. • Tham gia đóng góp nhiều dự án Kaizen nhằm mục đích nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí trong sản xuất. • Tuân thủ, chấp hành làm việc theo nội quy , quy định của công ty và cấp trên giao cho..vv
2003 - 2012 PHÔI THÉP HÒA PHÁT 2003 – 2012: NHÀ MÁY PHÔI THÉP HÒA PHÁT Vị trí cuối cùng: QUẢN ĐỐC CƠ ĐIỆN. Quản lý : 25 nhân sự  Mô tả công việc: • Tham gia dự án xây lắp máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất Phôi thép, lò cao. • Lập các fom biểu mẫu, ghi chép, phân tích và hồ sơ của máy móc, dây chuyền sản xuất. • Vẽ thiết kế và trục tiếp gia công chế tạo chi tiết máy, phụ tùng thay thế. • Lập danh sách, kế hoạch mua vật tư thay thế dự phòng và quản lý kho Spare part • Sửa chữa sự cố và phân tích nguyên nhân gốc rễ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cải tiến máy móc nhằm nâng cao năng xuất và hiệu quả trong sản xuất.. • Tham gia đóng góp nhiều dự án Kaizen nhằm mục đích nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí trong sản xuất. • Tuân thủ, chấp hành làm việc theo nội quy , quy định của công ty và cấp trên giao cho..vv
Banner Minh Duc 20 10 03

Image Banner Vpco 28 8 280821 040305 Scaled

Bài viết đã lưu

  • Your favorites will be here.

Hồ sơ ứng viên

Ứng viên Trịnh Quốc Tuấn Đại học 4 năm
Ứng viên Phạm Quốc Huy Đại học 4 năm
Ứng viên Đỗ Quang Huy Đại học 4 năm
Ứng viên Trần Vĩnh Lộc Đại học 4 năm
Ứng viên Đỗ Thu Phương Đại học 4 năm
Ứng viên Bùi Thảo Nguyên Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Huy Khiêm Đại học 4 năm
Ứng viên HOÀNG ANH NAM Đại học 4 năm
Ứng viên Đinh Cao Minh Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Hoàng Vĩnh Đại học 4 năm
Ứng viên Đặng Thị Hà Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Thị Linh Đại học 4 năm
Ứng viên PHAN THỊ HOÀI LINH Đại học 4 năm
Ứng viên Nguyễn Mai Hương Đại học 4 năm
Ứng viên VŨ NGỌC SƠN Đại học 4 năm