Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 năm trước
Thợ Cơ khí có tay nghề tối thiểu 1 năm
3 năm trước
Thợ Cơ khí có tay nghề tối thiểu 1 năm
4 năm trước
Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01