Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 năm trước
Tiếng nhật trình độ tương đương N2, Bằng cấp liên quan đến cơ điện, bảo dưỡng
Banner ADS
http://link.vinhphuc.work/CNC_ThongbaotuyendungNhieuVT