Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Nghe-nói tiếng Trung và thành thạo máy tính 
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01