Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Shinwon Ebenezer Việt Nam Tuyển dụng 02 nhân viên QA 6.000.000~8.000.000 vnđ/tháng (Thỏa thuận nếu như có kinh nghiệm)
3 năm trước
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Shinwon Ebenezer Việt Nam Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 6.000.000~8.000.000 vnđ/tháng (Thỏa thuận nếu như có kinh nghiệm)
3 năm trước
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01