Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
TN THPT
Tuyển nhiều vị trí tháng 5 tại Hưng Thịnh Từ 10- 13 triệu (LCB + PC chuyên cần, xăng xe, nhà ở + tăng ca...)
2 năm trước
Tùy vị trí
2 năm trước
TN THPT
2 năm trước
TN THPT
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01