Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 năm trước
Tốt nghiệp THPT trở lên
3 năm trước
Tốt nghiệp THPT trở lên
Banner ADS
http://link.vinhphuc.work/CNC_ThongbaotuyendungNhieuVT