Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Đại học
3 năm trước
BSc/ BA in Business Administration, Logistics or Supply Chain or relevant field
3 năm trước
Sinh viên năm 3, 4 chưa tốt nghiệp
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01