Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 25149
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 14573
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 12058

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Quản lý, nhân viên Nguyễn Văn Sang Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Quang Chinh Đại học 4 năm
Trưởng ca , Trưởng Phòng Nguyễn Như Chiến Đại học 4 năm
Leader/Supervisor Phạm Văn Duy Đại học 4 năm
Trưởng ca , Trưởng phòng Nguyễn Như Chiến Đại học 4 năm
Trưởng phòng sản xuất Ngô Văn Hưng Đại học 4 năm
Part leader Nguyễn Như Chiến Đại học 4 năm
Trưởng Phòng Lê Văn Bẩy Đại học 4 năm
Quản lý - tổ trưởng - nhân viên Phan Văn Quang Đại học 4 năm
Quản lý sản xuất Bùi Tiến Nghĩa Đại học 4 năm
Trưởng phòng sản xuất Nguyễn Văn Chung Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Bá Hiếu Đại học 4 năm
Quản lý Hoang Hoa Đại học 4 năm
Nhân viên chính thức Lò Duy Chính Đại học 4 năm
Trưởng Phòng Lê Văn Bẩy Đại học 4 năm
Nhân viên phòng Quản lý sản xuất, Nhân viên Quản lý kho Nguyễn Văn Hoàng Đại học 4 năm
08-09-2022 Nguyễn Thế Tùng Đại học 4 năm
Tổ trưởng, phó trưởng phòng, trưởng phòng Nguyễn Trung Đông Đại học 4 năm
Quản lý Sản xuất, Quản lý Đo lường, Quản lý Chất lượng Nguyễn Xuân Diện Đại học 4 năm
worker or leader Nguyễn Văn Đắc Đại học 4 năm
Quản lý kỹ thuật Phạm Văn Tuấn Đại học 4 năm
NHÂN VIÊN Nguyễn Văn Phong Đại học 4 năm
quản lý Phùng Tăng Đức Đại học 4 năm
Quản lý, nhân viên Lê Văn Công Đại học 4 năm
nhân viên Trần Thị Sim Đại học 4 năm
Trưởng phòng Hà Xuân Nam Đại học 4 năm
Trưởng phòng, Phó phòng Lê Diên Trường Giang Đại học 4 năm
Trưởng Phòng Lê Văn Bẩy Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thế Anh Đại học 4 năm
Nhân Viên - Phó Phòng - Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hưng Đại học 4 năm
nhân viên kỹ thuật Hoàng Văn Hoàn Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Vũ Hà Đại học 4 năm
Nhân Viên - Phó Phòng - Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hưng Đại học 4 năm
quản lý Nguyễn Văn Quyết Đại học 4 năm
Trưởng phòng Dương Huy Xuân Đại học 4 năm
▪ Quản lý, giám sát, trưởng nhóm, trưởng bộ phận. Phạm Văn Tuyến Đại học 4 năm
Quản lý Nguyễn Văn Tiến Đại học 4 năm
Nhân Viên - Phó Phòng Nguyễn Văn Hưng Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Văn Quyết Đại học 4 năm
Quản lí sản xuất Đỗ Văn Hưng Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03

Image Banner Vpco 28 8 280821 040305 Scaled

Bài viết đã lưu

  • Your favorites will be here.