Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 25222
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 14644
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 12207

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Quản lý Kim Hùng Mạnh Đại học 4 năm
Quản lý chất lượng Tạ Văn Tiến Đại học 4 năm
Quản lý Nguyễn Văn Cương Đại học 4 năm
tùy công việc Phan Bá Giang Đại học 4 năm
Nhân viên Lưu Quang Đăng Đại học 4 năm
Quản lý, nhân viên Nguyễn Văn Sang Đại học 4 năm
Nhân viên, quản lý chất lượng Tạ Văn Tiến Đại học 4 năm
Quản lý chất lượng Nguyễn Đức Toàn Đại học 4 năm
quản lý Phùng Ngọc Đông Đại học 4 năm
Quản Lý Phan Bá Giang Đại học 4 năm
Part leader Nguyễn Như Chiến Đại học 4 năm
Quản lý line, quản lý sản xuất Hoàng Văn Hoàn Đại học 4 năm
tổ trưởng Nguyễn Trần Phương Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thành Vọng Đại học 4 năm
tổ trưởng chất lượng QC Nguyễn Văn Tài Đại học 4 năm
Tổ trưởng, phó trưởng phòng, trưởng phòng Đông Nguyễn Trung Đại học 4 năm
QC Đồng Thanh Hùng Đại học 4 năm
Nhân viên cấp cao, Quản lý nhóm Đặng Văn Quyền Đại học 4 năm
Nhân viên chính thức Lò Duy Chính Đại học 4 năm
Quản lý đội nhóm Lê Văn Trung Đại học 4 năm
Nhân viên chính thức Lò Duy Chính Đại học 4 năm
Kỹ thuật viên/ chuyên viên/ quản lý TRẦN THỊ HẠNH Đại học 4 năm
08-09-2022 Nguyễn Thế Tùng Đại học 4 năm
Tổ trưởng, phó trưởng phòng, trưởng phòng Nguyễn Trung Đông Đại học 4 năm
Quản lý Sản xuất, Quản lý Đo lường, Quản lý Chất lượng Nguyễn Xuân Diện Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Huyền Trang Đại học 4 năm
Quản lý kỹ thuật Phạm Văn Tuấn Đại học 4 năm
NHÂN VIÊN Nguyễn Văn Phong Đại học 4 năm
Nhân viên Dương Thành Hưng Đại học 4 năm
NHÂN VIÊN NGUYỄN VĂN PHONG Đại học 4 năm
Team leader Bùi Xuân Thủy Đại học 4 năm
Nhân viên cấp cao Dương Yến Sơn Đại học 4 năm
Nhân Viên - Phó Phòng - Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hưng Đại học 4 năm
Quản lý chất lượng Nguyễn Đức Toàn Đại học 4 năm
quản lý, công nhân QC Nguyễn Thị Minh Phương Đại học 4 năm
Nhân Viên - Phó Phòng Nguyễn Văn Hưng Đại học 4 năm
nhân viên Trần Xuân Chiến Đại học 4 năm
Trưởng Phòng Nguyễn Thị Hằng Đại học 4 năm
Nhân Viên Đào Thị Bé Đại học 4 năm
Nhân Viên Vũ Thị Bích Hồng Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03

Image Banner Vpco 28 8 280821 040305 Scaled

Bài viết đã lưu

  • Your favorites will be here.