Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 25146
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 14571
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 12054

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Nhân viên chính thức Trần Thị Thu Giang Đại học 4 năm
Thỏa Thuận Nguyễn Phú Thịnh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Tuấn Anh Đại học 4 năm
Nhân viên- Trưởng Bp Phạm Văn Tú Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Thư Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Thư Đại học 4 năm
Chuyên viên Hành chính nhân sự Trần Thị Trà My Đại học 4 năm
nhân viên Trần Thị Sim Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyen Thi Thuy Linh Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03

Image Banner Vpco 28 8 280821 040305 Scaled

Bài viết đã lưu

  • Your favorites will be here.