Việc làm mới nhất

Showroom Vật Liệu Xây Dựng – Nội Thất Quang Huy Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương cứng + Phụ cấp 7 triệu +( Thưởng doanh số) - theo thỏa thuận. THPT Đến 30/07/2024

Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 28191
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 16899
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 14579

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Nhân viên Lê Anh Quân Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Xuân Minh Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Mạnh Cường Đại học 4 năm
Nhân viên Đào Thị Huyền Đại học 4 năm
Leader, Nhân Viên Nguyễn Văn Quỳnh Đại học 4 năm
Nhân viên Cao Duy Phong Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Trần Văn Hưng Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Trần Văn Hưng Đại học 4 năm
nhân viên kỹ thuật Nguyễn Viết Hải Đại học 4 năm
Nhân viên IT Đỗ Minh Vương Đại học 4 năm
Chuyên viên, kỹ sư Tạ Tiến Tuyên Đại học 4 năm
Quản lý Nguyễn Văn Hiếu Đại học 4 năm
Kỹ sư Lương Thị Ngọc Anh Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Duy Toàn Đại học 4 năm
Nhân Viên Nguyễn Quang Huy Đại học 4 năm
Nhân viên Dương Công Đạt Đại học 4 năm
Manager Trần Ngọc Thanh Đại học 4 năm
Nhân Viên Hoàng Văn Anh Đại học 4 năm
Nhân viên Cường Nguyễn Đại học 4 năm
Nhân viên ĐỖ DUY THƯỜNG Đại học 4 năm
Nhân Viên IT , helpdesk Nguyễn Quý Thành Công Đại học 4 năm
0 Trương Quang Huy Đại học 4 năm
Kỹ thuật viên Nguyễn Thế Thịnh Đại học 4 năm
Nhân Viên - Chuyên viên Nguyễn Thành Long Đại học 4 năm
Nhân viên kỹ thuật Vũ Chí Công Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thế Anh Đại học 4 năm
kỹ sư Nguyễn Duy Thành Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Thanh Tùng Đại học 4 năm
IT Khổng Hải Đăng Đại học 4 năm
quản lý Trần Thanh Tuấn Đại học 4 năm
nhân viên Lê Quang Hải Đại học 4 năm
Nhân viên Hà Long Duy Đại học 4 năm
IT Khổng Hải Đăng Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Hà Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Văn Hoàng Anh Đại học 4 năm
nhân viên Nguyễn Văn Diện Đại học 4 năm
Thủ kho,quản lí Nguyễn Tiến Dũng Đại học 4 năm
Nhân viên Lê Hoàng Tiến Anh Đại học 4 năm
Nhân viên Bùi Minh Phương Đại học 4 năm
Nhân viên Phương Công Linh Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03

Image Banner Vpco 28 8 280821 040305 Scaled

Bài viết đã lưu

  • Your favorites will be here.