Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Thái Nguyên tuyển dụng nhiều vị trí Thỏa thuận Cao đẳng, Đại học (Tùy vị trí) Từ ngày đăng tuyển đến 15/08/2021 25148
Nhà máy Sujin Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 vị trí Thỏa thuận Tùy vị trí 24/8/2021 đến khi tuyển đủ 14572
Công Ty TNHH Valuetronics Việt Nam Thỏa thuận Tùy vị trí 30/11/2020 12056

Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Nhân viên PHẠM THỊ THU HUỆ Đại học 4 năm
Nhà Tuyển Dụng Lạc Hồng Tuấn Đại học 4 năm
Nhân Viên Dì Mây Hoa Đại học 4 năm
Nhân viên chính thức Trần Thị Thu Giang Đại học 4 năm
Trưởng phòng Vũ Thị Mỹ Duyên Đại học 4 năm
Quản lý, nhân viên Nguyễn Văn Sang Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Đại học 4 năm
hành chính nhân sự Vũ Thị Minh Hương Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Xuân Hường Đại học 4 năm
Nhân viên Tạ Phương Tâm Đại học 4 năm
Nhân viên Bùi Thị Phương Linh Đại học 4 năm
kế hoạch, trưởng phòng, phó phòng Bạch Phi Hùng Đại học 4 năm
Nhân viên Trần Thị Na Đại học 4 năm
Nhân viên kế toán Nguyễn Thị Thơm Đại học 4 năm
Nhân Viên Lưu Thị Thu Đại học 4 năm
Nhân viên Hành chính nhân sự Vũ Thị Linh Đại học 4 năm
nhân viên Trương Công Nghĩa Đại học 4 năm
nhân viên Vũ Thị Linh Đại học 4 năm
N/a Nguyễn Hà Đại học 4 năm
Nhân viên- trợ lý Trần Thị Ngân Đại học 4 năm
Nhân viên, Phạm Thị Ly Đại học 4 năm
nhân viên Trần Thị Thu Trang Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thu Hoài Đại học 4 năm
Nhân viên hành chính văn phòng Nguyễn Thị Lam Thủy Đại học 4 năm
chuyên viên- phó phòng Nguyễn Khắc Hưng Đại học 4 năm
Quản lý Đỗ Thị Tâm Đại học 4 năm
Nhân viên Lưu Thị Huyền Đại học 4 năm
Nhân viên, quản lý Đỗ Ngọc Anh Đại học 4 năm
chuyên viên, nhân viên Đới Thị Nga – Chuyên viên hành chính nhân sự Đại học 4 năm
chuyên viên, nhân viên Đới Thị Nga Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Hoa Đại học 4 năm
Nhân viên Trương Đức Thanh Đại học 4 năm
Nhân Viên Bùi Hoàng Long Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thế Anh Đại học 4 năm
Nhân viên - chuyên viên Nguyễn Thị Hoa Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Ngọc Ly Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Huệ Đại học 4 năm
14-08-2022 Ngọc Thị Mến Đại học 4 năm
Nhân viên, Chuyên Viên Lê Thị Trang Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Ngọc Hiếu Đại học 4 năm
Banner Minh Duc 20 10 03

Image Banner Vpco 28 8 280821 040305 Scaled

Bài viết đã lưu

  • Your favorites will be here.