Mo
Trường Mầm non Montessori Vĩnh Yên Mã số thuế: Địa chỉ: số 12 ngõ 7, Chùa Hà, Vĩnh Yên Điện thoại: 0868.688.608

Giảng dạy học sinh mầm non, vào lớp 1 theo giáo án chương trình của Bộ GD.

Tổ chức các hoạt động dạy, trải nghiệm và học theo chương trình giáo
dục sớm MONTESSORI.

Banner Minh Duc 20 10 01