Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm AAA- Chi nhánh Vĩnh Phú Mã số thuế: 0303705665-068 Địa chỉ: Tầng 4, Số 414 Đường Mê Linh, Phường Khai Quang , Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0915137060

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm AAA- Chi nhánh Vĩnh Phú ( Vĩnh Phúc ) thuộc Tập đoàn BAMBOO CAPITAL GROUP( BCG) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các nhóm sản phẩm kinh doanh như: Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, Bảo hiểm cháy nổ, Bảo hiểm tàu thuyền, Bảo hiểm Y tế sức khỏe, Bảo hiểm trách nhiệm, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm giáo viên, học sinh…

http://link.vinhphuc.work/CNC_ThongbaotuyendungNhieuVT