Pto.
Protec Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 024 3582 1388

Protec là một doanh nghiệp xã hội sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe máy 100% vốn của Mỹ, trực thuộc Quỹ AIP, một tổ chức phi chính phủ. Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Protec nằm ở Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Protec có hệ thống cửa hàng phân phối sản phẩm trên khắp cả nước và một cửa hàng tại Cam-pu-chia.
Lợi nhuận thu được từ các nhà máy và hoạt động bán hàng sẽ được tài trợ cho các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và các dự án giáo dục về an toàn giao thông thông qua các chương trình hoạt động của Quỹ AIP tại Việt Nam, Thái Lan và Cam-pu-chia. Hiện công ty Protec có hơn 200 cán bộ nhân viên bao gồm gần 200 công nhân làm việc trực tiếp tại nhà máy, trong đó có cả những công nhân khuyết tật.


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01