Khach San Irest Cosmopolis 02
Khách sạn iRest COSMOPOLIS Mã số thuế: Địa chỉ: Ngã tư Ngô Gia Tự - Lưu Túc, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0988933918
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
9 tháng trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Anh/Hàn
10 tháng trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Anh/Hàn
10 tháng trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Anh/Hàn
11 tháng trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
12 tháng trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Hàn hoặc Anh cơ bản
12 tháng trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
2 năm trước
không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
2 năm trước
không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
2 năm trước
Trung Cấp - Cao đẳng - Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01