Khach San Irest Cosmopolis 02
Khách sạn iRest COSMOPOLIS Mã số thuế: Địa chỉ: Ngã tư Ngô Gia Tự - Lưu Túc, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0988933918
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Anh/Hàn
1 năm trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Anh/Hàn
1 năm trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Anh/Hàn
2 năm trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
2 năm trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Hàn hoặc Anh cơ bản
2 năm trước
Không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
2 năm trước
không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
2 năm trước
không yêu cầu, biết Tiếng Hàn
2 năm trước
Trung Cấp - Cao đẳng - Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01