Dic
Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc Mã số thuế: Địa chỉ: Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, Nam Đầm Vạc. Vĩnh Phúc Điện thoại: 0344.331.486

Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, Nam Đầm Vạc. Vĩnh Phúc

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
trung học phổ thông
2 năm trước
Cao đẳng/ Đại học
2 năm trước
Trung học phổ thông
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
3 năm trước
Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01