Z3445141958060 7ba3a837c43411b7031c62e49c5ff921
HTX NNHC Thanh Vân Mã số thuế: 2500672927 Địa chỉ: Đồi Mé, Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0978 726 010 / 0989 20 10 22

Hợp tác xã NNHC Thanh Vân chuyên sản xuất phân bón hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ liên quan. Hiện tại nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ .

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01