Điện tử điện lạnh Phú Thiết Mã số thuế: Địa chỉ: 95 đường Mê Linh- Liên Bảo - Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Điện thoại: 01685656565
Banner Minh Duc 20 10 01