K
Công ty Truyền hình số vệ tinh (K+) Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Đài phát lên vệ tinh Vĩnh Yên - Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại:

K+ (Kênh Plus) là dịch vụ truyền hình trả tiền dựa trên hệ thống truyền hình vệ tinh do Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam K+ sở hữu (liên doanh của VTV và Canal+/Canal Overseas) www.kplus.vn

Banner Minh Duc 20 10 01