K
Công ty Truyền hình số vệ tinh (K+) Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Đài phát lên vệ tinh Vĩnh Yên - Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại:

K+ (Kênh Plus) là dịch vụ truyền hình trả tiền dựa trên hệ thống truyền hình vệ tinh do Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam K+ sở hữu (liên doanh của VTV và Canal+/Canal Overseas) www.kplus.vn


Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 101

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 102

Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/vinhphu2/public_html/wp-content/themes/vinhphucjob/archive.php on line 110
Banner ADS
http://link.vinhphuc.work/CNC_ThongbaotuyendungNhieuVT