Pt
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Thắng Mã số thuế: Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Tuệ Tâm, khu đô thị Đồng sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0974.861.360

Chuyên là suất ăn công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và cung ứng nguồn lao động…

Banner Minh Duc 20 10 01