Mã số thuế: 2500297539 Địa chỉ: Ngõ 20 Đường.Trần Phú, Phúc Thắng , Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0913347802

Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. – Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường…)

Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01