Sun
Công ty TNHH Sunshine Electronics Mã số thuế: 2500620164 Địa chỉ: Lô CN 07-3, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Điện thoại: 0978.804.966

Lô CN 07-3, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01