Công ty TNHH Northstar Precision (Việt Nam) Mã số thuế: Địa chỉ: Nhà máy số 5 VPIC1 – Khu Công nghiệp Khai Quang - Đường Tôn Đức Thắng – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 6265 525- máy lẻ 158

Công ty TNHH Northstar Precision (Việt Nam) được thành lập theo Giấy chứng nhận Đầu tư số 4318855032 do Ban Quản lý Các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2018 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 02 tháng 07 năm 2018,

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01